• 3 December, 2022

33 thoughts on “TU SĨ TUẤN; NHỮNG MẪU CHUYỆN TÂM LINH. NHỮNG VỊ ĐẾN THỬ THÁCH.

  1. Sư huynh thành hậu hỏi câu: sau này về cõi thượng nguôn mang xác thân này hay thân khác là để xem huynh kia trả lời sao thôi, chứ câu ( đổi xác thay hồn) huynh thành hậu vẫn thường giảng hàng ngày mà 😊

  2. Con tha thiết xin chú thành hậu nói với chú đó thiết Pháp con con nghe mọi lần con nghe được chú đó đao con cảm thấy hiểu nhiều hơn một chúc cầu xin chú nói rõ hơn để con hiểu

  3. Những kẻ xưng Đệ Tử Thầy đắc quả !!! Tại sao ngơ ngáo cùng bọn lừa gạt đời !!!! Khốn kiếp bọn mi.Sự phỉ báng Thầy Tổ đáng trách.Chào kênh và Quí Vị……..Quí Vị Ơi hãy tự cứu mình nha !!!!.//con đường sẻ lộ thênh thang khi chúng ta mở mắt,định hướng đúng trên bước đường tu học.//

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *