• 17 March, 2023

Tôn Chỉ Hành Đạo – ( Q6), Phần 1: Những điều cần biết của kẻ tu hiền . Ngọc Lan Tâm LinhTôn chỉ hành đạo ( PGHH) Quyển 6 – phần 1
Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền :
1. Hạng Xuất Gia
2. Hạng Tại Gia
3. Tứ ân :
* Ân Tổ Tiên Cha Mẹ.
* Ân Đất Nước ,
* Ân Tam Bảo,
* Ân Đồng Bào và Nhơn Loại ( với kẻ Xuất gia thì ân đàn na thí chủ)
Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngọc Lan Tâm Linh

Nguồn: https://chuaphuclam.vn/

Xem thêm: https://chuaphuclam.vn/du-lich-tam-linh/nhung-dieu-can-biet/

2 thoughts on “Tôn Chỉ Hành Đạo – ( Q6), Phần 1: Những điều cần biết của kẻ tu hiền . Ngọc Lan Tâm Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *