• 18 March, 2023

Thị trường BĐS trước Hiệp định thương mại: cơ hội hay thách thức? | Ý kiến chuyên gia FBNC TVCPTPP và EVFTA là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được được đánh giá sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có thị trường bất động sản. Tuy nhiên, đến thời điểm này, CPTPP chỉ mới có hiệu lực hơn nửa năm, trong khi đó các quy định EVFTA vẫn chưa được thực thi.
Liệu có quá sớm để chúng ta bàn về sự tác động của các hiệp định này đối với thị trường bất động sản?
Những cơ hội và thách thách nào cho thị trường bất động sản thời gian tới?
———————
Cùng theo dõi cuộc trao đổi với Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, chuyên gia Tài chính – bất động sản, đồng thời là thành viên “Hội Đồng Khoa Học, Viện Nghiên Cứu Tin Học Và Kinh Tế Ứng Dụng”.
#FBNCTV #ykienchuyengia #thitruongbatdongsan

Nguồn: https://chuaphuclam.vn/

Xem thêm: https://chuaphuclam.vn/bat-dong-san/thi-truong/

One thought on “Thị trường BĐS trước Hiệp định thương mại: cơ hội hay thách thức? | Ý kiến chuyên gia FBNC TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *