• 4 December, 2022

CBRE: Thị trường BĐS cần phát triển bền vững

Thị trường địa ốc Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi và tăng tốc. Sự tăng trưởng này là điều đáng mừng không chỉ đối với giới kinh doanh BĐS mà còn kích thích sự tăng trưởng của cả nền kinh tế. Tuy nhiên, trong sự lạc quan đó, chúng ta cần quan tâm…

Read More