• 24 March, 2023

Phân tích cổ phiếu VND, ngành chứng khoán có còn sóng 2022 ?Phân tích cổ phiếu VND, ngành chứng khoán có còn sóng 2022 ?

Năm 2022 dự kiến thanh khoản sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao so với 2021 mặc dù thanh khoản có đang hơi đuối giao đoạn sau Tết. Tuy bối cảnh khá lạc quan nhưng triển vọng dòng chứng giai đoạn này tương đối hỗn hợp. Những công ty CK tăng vốn mạnh năm ngoái sẽ đối mặt với tình trạng EPS tăng trưởng âm năm nay do số CP lưu hành bị pha loãng.

Để đầu tư tốt dòng chứng năm nay thì nhà đầu tư cần phải có óc quan sát và phân tích sắc bén. Nhìn kỹ định giá mới có chiến lược đầu tư đúng đắn được.

#cophieuVND, #Vndirect, #VND

Hãy kết nối với cộng đồng những doanh nhân khởi nghiệp tại:

Đăng ký kênh tại:

Nguồn: https://chuaphuclam.vn/

Xem thêm: https://chuaphuclam.vn/kinh-doanh/ty-gia/

8 thoughts on “Phân tích cổ phiếu VND, ngành chứng khoán có còn sóng 2022 ?

  1. Hãy kết nối với cộng đồng những doanh nhân khởi nghiệp tại:

    https://www.facebook.com/babylonsalesman

    Đăng ký kênh tại: https://bit.ly/3kDoA7X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *