• 24 March, 2023

2 thoughts on “Định giá chứng khoán | Định giá Trái phiếu | Ôn thi CPA & Chứng chỉ hành nghề kế toán

  1. Bài viết đầy đủ của Video các bạn xem ở đây nha: https://tuonthi.com/bai-tap-dinh-gia-trai-phieu-co-loi-giai/
    Ngày thi gần đến nơi rồi. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *