• 6 August, 2022

2 thoughts on “Định giá chứng khoán | Định giá Trái phiếu | Ôn thi CPA & Chứng chỉ hành nghề kế toán

  1. Bài viết đầy đủ của Video các bạn xem ở đây nha: https://tuonthi.com/bai-tap-dinh-gia-trai-phieu-co-loi-giai/
    Ngày thi gần đến nơi rồi. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.