• 22 March, 2023

Cổ tức chứng khoán – Có nên mua cổ phiếu để hưởng cổ tức hay không ?Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu.

Tất các các công ty, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đều nhằm mục đích là tạo ra lợi nhuận cho toàn công ty. Và lợi nhuận này sẽ được sử dụng vào các mục đích khác nhau của công ty và phần còn lại sẽ chia đều cho các cổ đông trong công ty gọi là trả cổ tức cho cổ đông. Vậy cổ tức là gì theo quy định của pháp luật.

1. Cổ tức là gì?
Theo khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014, Cổ tức được hiểu là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh và trích lập các quỹ dự phòng gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông gọi là cổ tức.

2. Các hình thức chi trả cổ tức
Bao gồm các hình thức chi trả cổ tức như sau:

a) Trả cổ tức bằng tiền mặt
Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

b) Trả cổ tức bằng cổ phần
Khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển, họ có thể sử dụng cổ phiếu được phép phát hành hay cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức. Khoản cổ tức cho mỗi cổ phiếu theo cách trả này là phần cổ phần thay cho khoản tiền.

Lưu ý: Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 122, 123 và 124 của Luật doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

#cotuc #chungkhoan #dautuchungkhoan

Xem thêm:

“Sốt vó” với thuế cổ tức mới

Nguồn: https://chuaphuclam.vn/

Xem thêm: https://chuaphuclam.vn/kinh-doanh/ty-gia/

19 thoughts on “Cổ tức chứng khoán – Có nên mua cổ phiếu để hưởng cổ tức hay không ?

  1. Anh oi cho e hỏi xíu,ví dụ e đã dc 1 cty nào đó chốt danh sách cổ đông dc hưởng cổ tức,nhưng 1 thời gian sau e bán cp cty đó thì e dc hưởng cổ tức ko ạ?tks anh🤭

  2. Thuế cổ tức bằng cổ phiếu: Nhà đầu tư thiệt, công ty chứng khoán rối việc https://cafef.vn/thue-co-tuc-bang-co-phieu-nha-dau-tu-thiet-cong-ty-chung-khoan-roi-viec-20201204175156901.chn

  3. sau khi nhân cổ tức mà thị giá CP cứ giảm dần thì ko nên nhận cổ tức, kể cả =TM hay = cp,và ngược lại kể cả sau khi nhận cổ tức bằng 2 hình thức TM, CP mà thị giá cp chỉ tăng chút xíu thì riêng tôi cũng ko muốn nhận, bởi hàng tháng sau cổ tức =cp, TM mới về thì vô hình dung đã đánh mất cơ hội của nhà đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *