• 22 March, 2023

Clip 139| 9Tây T4 2022| Cấp Bách Lạng Sơn Hà Tiên Khổ nạn đao binh,đói rách lầm thanClip 139| 9Tây T4 2022| Cấp Bách Lạng Sơn Hà Tiên Khổ nạn đao binh,đói rách lầm than

Nguồn: https://chuaphuclam.vn/

Xem thêm: https://chuaphuclam.vn/du-lich-tam-linh/nhung-dieu-can-biet/

24 thoughts on “Clip 139| 9Tây T4 2022| Cấp Bách Lạng Sơn Hà Tiên Khổ nạn đao binh,đói rách lầm than

 1. Vái trời thằng kiệt nói sai
  Dân mình thoát nạn những ngày đao binh
  Vái trời cha mẩu thương tình
  Chở che nước việt quê mình bình an

 2. TIN LÀNH !?
  Con Người phải bị nộp vào tay những người tội lỗi, bị đóng đinh trên cây thập tự, vào ngày thứ ba Ngài sống lại! “Luca 24:7)
  Đây là lời nói trước của Chúa Giê-xu về ba điều sẽ xảy đến cho Ngài.
  1. Con Người phải bị nộp vào tay những người tội lỗi.
  2. Con Người bị đóng đinh trên cây thập tự.
  3. Vào ngày thứ ba Con Người sống lại.
  những điều Chúa Giê-xu tiên báo về Ngài đã thật sự xảy ra. Bạn đừng nghĩ Chúa Giê-xu là bậc anh hùng sa cơ thất thế, bị rơi vào tay kẻ thù, bị xét xử, bị đóng đinh trên cây thập tự và chết cách thảm thương. Bạn cần nhớ rằng sự kiện đáng buồn xảy đến cho Chúa nằm trong chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời để giải cứu tôi và bạn khỏi sự hình phạt hồ lửa đời đời.
  Tin Lành về Chúa Giê-xu sẽ chẳng có giá trị và chẳng còn ý nghĩa nếu Ngài không chịu đóng đinh, không chết trên cây thập tự và không sống lại. Bạn và tôi hãy cám ơn Chúa về điều Ngài đã làm cho mình …!
  Theo ý muốn Đức Chúa Trời, Ngài đã dâng hiến bản thân làm sinh tế thánh chuộc tội một lần là đủ tẩy sạch tội lỗi chúng ta.
  Hê-bơ-rơ 10:10
  Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi. Vậy bây giờ chúng ta còn nhờ máu Chúa Cứu Thế mà được tha thứ, nay chúng ta sạch tội rồi, hẳn Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi hình phạt khủng khiếp Đức Chúa Trời dành cho thế gian.
  Rô-ma 5:8‭-‬9 KTHD
  https://bible.com/bible/1638/rom.5.8-9.KTHD
  Amen ! Tạ ơn Chúa !Chúa Yêu bạn.💞,  muốn Cứu bạn .Hãy Tìm đến với Chúa Jesus ăn năn Tin nhận  để được  nhận Ơn Cứu  Rỗi trong Thời kỳ cuối cùng này . ' Vì hễ ai kêu cầu Danh Chúa Jesus thì sẽ được Cứu ." AMEN!

 3. Con cầu xin Cha Mẫu Xót thương Phù hộđộ trì cho thể giới bình yên Cầu mong Nước Việt dân mình thoát nạn những ngày đao binh Cầu trời khấn phật Nước nhà bình yên

 4. " Có 1 con đường coi dường như chánh đáng cho loài người. Nhưng đewns cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết .Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp. " (Lời Kinh Thánh )

 5. Nam mô a di đà Phật thiên bạch tuyết ở Úc chúc anh kiệt nhiều sức khỏe và gia đình anh, anh ơi cầu xin cha trời mẹ đất, cho dịch bịnh qua khỏi và ngưng chiến tranh biển đông nạn đói nghe nói mà thấy buồn quá anh ơi cám ơn anh nhiều có anh mới hiểu biết được nguồn gốc, chứ không tới lìa đời cũng không hiểu được nguồn gốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *