• 24 March, 2023

Cải táng, bốc mộ, sang cát và những điều cần biết

Xem thêm: Người Chết Chấp Mộ, Chấp Thân Xác Có Thật Không? Trong dân gian vẫn thường lưu truyền những “bí ẩn” quanh việc cải táng, bốc mộ và sang cát. Từ đó truyền tai nhau những câu chuyện kỳ bí và những điều cấm kỵ để tránh bị “động mả”. Điều đó đã khiến…

Read More

Kinh nghiệm tâm linh cần biết khi khai thị cho vong linh

Xem thêm: Quỷ ăn bánh – Uống sữa – Nhắn tin (Phải Xem) Khi đã thực hành và thấy được lợi ích từ việc tu tập Lục Hòa, nhiều Phật tử cũng muốn chia sẻ những phương pháp tu tập đến mọi người, bằng cách đi trợ duyên khai đàn lễ, tụng kinh cho các…

Read More