• 24 January, 2023

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VIX – CTCP Chứng khoán VIX 2022

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VIX – CTCP Chứng khoán VIX 2022 Vị thế doanh nghiệp: Hiện nay, VIX đang quản lý 15.749 tài khoản, trong đó 37 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức. Về hoạt động môi giới chứng khoán, công ty chiếm khoảng 0,1% thị phần. Định giá năm 2022: 33.400 đồng/…

Read More