• 24 January, 2023

PHÂN TÍCH BẤT ĐỘNG SẢN – THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ | TS LÊ THẨM DƯƠNG MỚI NHẤT NĂM 2020

✪ KÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC DUY NHẤT CỦA TS LÊ THẨM DƯƠNG – KINH DOANH LÀ NGHỀ – DOANH NHÂN HIỆN ĐẠI VÀ THỜI ĐỊA MỚI BẮT BUỘC PHẢI HIỂU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN & CHỨNG KHOÁN. – CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO MỌI NGƯỜI. – QUẢN TRỊ KINH DOANH – TRƯỜNG DOANH NHÂN PR ➥…

Read More

PHÂN TÍCH GIÁ CHỨNG KHOÁN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN | TS LÊ THẨM DƯƠNG MỚI NHẤT NĂM 2020.

✪ KÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC DUY NHẤT CỦA TS LÊ THẨM DƯƠNG PHÂN TÍCH GIÁ CHỨNG KHOÁN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN. Nội dung chuyên đề: Phần 1: Tổng quan về phân tích giá chứng khoán trong đầu tư chứng khoán. 1. Giải quyết xu hướng. 2. Định giá khi ra quyết định đầu tư…

Read More