• 23 March, 2023

20 thoughts on “36. Định Giá Cổ Phiếu REE – Phương pháp chiết khấu dòng tiền

  1. Sách về định giá tiếng việt thì khó mua, tìm ra được giáo sư Damodaran mà tiếng anh từ học thuật phải dịch mà nhiều khi không hiểu. Tìm ra kênh của anh thật sự hạnh phúc.Cảm ơn công sức của Anh.

  2. nhờ anh nhận định DGW e thây năm 2020 từ năm 2016 đến năm đầu năm 2020 đi ngang nhưng đến hiện tại tăng phi mã từ vùng giá 2x lên tận 13x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *