Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Cao Linh chỉ có giá trị trong nội bộ Phật giáo

Tiếp tục cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện, khách quan vụ việc “tẩn suất” (khai trừ) ĐĐ Thích Giác Nghiên, trụ trì chùa Cao Linh (thôn Bắc Hà, xã Bắc Sơn, huyện An Dương), Chùa Phúc Lâm online xin giới thiệu Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa này của Thành hội Phật giáo Hải Phòng (HPGHP).

Nhận xét về Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Cao Linh

1. Khoản 1, Điều 22, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo quy định: "Việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử trong tôn giáo được thực hiện theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo." Điều này có nghĩa là trong các quyết định phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, các tổ chức tôn giáo chỉ được viện dẫn, căn cứ hiến chương, điều lệ của tổ chức chức tôn giáo mình, không được viện dẫn các quy định của nhà nước.

Do đó, trong Quyết định số 69/QĐ-BTS, ngày 20-11-2006 về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Cao Linh (QĐ 69), THPGHP viện dẫn Điều 23, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo là việc làm kỳ quặc, chưa có tiền lệ trong các văn bản hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Vả lại, đây là quyết định bổ nhiệm, không phải quyết định thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành, nên việc THPGHP vận dụng điều 23 của Pháp lệnh này vào việc bổ nhiệm trụ trì là hoàn toàn không chính xác.

2. Trong Chương VIII, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN không có điều 49. Nhân viên thư ký đánh máy nhầm điều 39, chương VIII thành điều 49 chăng ?.

3. Việc bổ nhiệm ĐĐ Thích Giác Nghiên về trụ trì chùa Cao Linh "được sự chấp thuận của các cấp chính quyền xã Bắc Sơn, và huyện An Dương cũng như Ban Đại diện PG huyện An Dương" tại văn bản số mấy, ngày, tháng, năm nào sao THPGHP không ghi cụ thể trong quyết định?

4. Căn cứ Khoản 4, Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo: "Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký về người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ... trong tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền", và khoản 2, Điều 16, Nghị Định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo: "Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành", QĐ 69 của THPGHP chưa đủ điều kiện để thực hiện/ thi hành vì thiếu sự chuẩn thuận của UBND TP Hải Phòng.

5. Điều 5, Hiến Chương GHPGVN quy định: "GHPGVN hoạt động theo đúng luật Phật chế và trong khuôn khổ pháp luật." Quy trình bổ nhiệm trụ trì chùa Cao Linh của THPGHP chưa đúng với quy định của nhà nước như đã phân tích trên.

Vì vậy, QĐ 69 chỉ có giá trị trong nội bộ Phật giáo, mà không có giá trị về mặt pháp lý nhà nước cho dù THPGHP có gửi quyết định này đến các cơ quan chức năng để báo cáo và xin giúp đỡ.

Khi ĐĐ Thích Giác Nghiên về trụ trì chùa Cao Linh không có vấn đề gì xảy ra, chính quyền để yên. Nhưng khi có vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, chính quyền có thể viện dẫn Khoản 4, Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và khoản 2, Điều 16, Nghị Định 22/2005/NĐ-CP để bác bỏ và đề nghị THPGHP thu hồi QĐ 69.

Để hiểu rõ nhận xét này, mời đọc thêm bản tin: "Lâm Đồng: Thu hồi Quyết định bổ nhiệm TT. Thích Viên Thanh làm Chánh Đại diện PG huyện Đạ Huoai"

Quần Anh


Newer news items:
Older news items:

Pháp Âm


PopUp MP3 Player (New Window)

Hình ảnh chùa Phúc Lâm - Biên Hòa

ĐÚC TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM MỪNG PHẬT ĐẢNGet the Flash Player to see this player.

TIN QUAN TÂM

Joomla 1.5 Featured Articles
By Quần Anh - email: quananh@chuaphuclam.com. All rights reserved.