Trích dịch vài danh ngôn để đời của Đức Dalai Lama

Ngày 14-5-2012, Đức Dalai Lama, lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng được trao giải thưởng Templeton, một giải thưởng uy tín trên thế giới trong một buổi lễ trang trọng được tổ chức tại thánh đường St Paul ở thủ đô Luân Đôn. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi của ngài trong lĩnh vực tâm linh vì cuộc sống bình yên của nhân loại. Nhân sự kiện này, Chùa Phúc Lâm online xin trích dịch vài danh ngôn để đời của ngài giới thiệu bạn đọc cùng suy ngẫm:

1. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

Hạnh phúc không phải là cái gì đó đã được tạo ra sẵn, mà nó đến từ chính hành động của chúng ta.

2. If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.

Nếu bạn cho rằng mình quá nhỏ bé để có thể tạo nên sự khác biệt, xin hãy thử ngủ với một con muỗi.

3. Love is the absence of judgment.

Tình yêu là sự vắng bóng trừng phạt.

4) My religion is very simple. My religion is kindness.

Tôn giáo của tôi rất đơn giản, đó là sự tử tế.

5. Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.

Hãy nhớ rằng mối quan hệ tốt đẹp nhất là mối quan hệ mà trong đó tình yêu của bạn dành cho nhau vượt qua nhu cầu của bạn dành cho nhau.

6. “Silence is sometimes the best answer”

Sự im lặng đôi khi là câu trả lời hay nhất.

7. This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness.

Đây là tôn giáo đơn giản của tôi: không có nhu cầu đối với chùa chiền và những triết lý phức tạp. Khối óc ta, trái tim ta là ngôi chùa của chúng ta; triết lý là sự tử tế.

8. Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.

Mục đích quan trọng nhất trên đời này của chúng ta là giúp đỡ người khác. Nếu bạn không thể giúp người, chí ít cũng đừng làm thương tổn họ.

9. Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.

Tình yêu và lòng từ là nhu cầu cần thiết, không phải là xa xỉ phẩm. Không có nó nhân loại không thể tồn tại được.

10. We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.

Chúng ta có thể sống không có tôn giáo và thiền định, nhưng chúng ta không thể tồn tại mà không có tình cảm của con người.

11. If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy tu tập lòng từ. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy tu tập lòng từ.

12. Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.

Nên nhớ rằng không đạt được cái mà bạn mong muốn đôi khi lại là một điều may mắn tuyệt vời.

13. The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.

Quyền lực tối hậu luôn phải dựa vào chính lý trí và sự phân tích mang tính phê bình của cá nhân.

14. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

Chừng nào chúng ta chưa tạo được hòa bình trong chính chúng ta thì chừng đó chúng ta không thể đạt được hòa bình trên thế giới xa hơn nữa.

15. Be kind whenever possible. It is always possible.

Hãy sống tử tế với nhau bất cứ khi nào có thế. Đó là cái luôn luôn có thể.

16. If you have fear of some pain or suffering, you should examine whether there is anything you can do about it. If you can, there is no need to worry about it; if you cannot do anything, then there is also no need to worry.

Nếu bạn có sự lo sợ về sự đau đớn hay đau khổ, bạn nên kiểm tra xem có bất cứ điều gì mà bạn có thể làm để vượt qua nỗi lo sợ đó hay không. Nếu có thì bạn không cần lo lắng; nếu không thì bạn cũng không nên để tâm đến nó làm gì.

17. If you don’t love yourself, you cannot love others. You will not be able to love others. If you have no compassion for yourself then you are not able of developing compassion for others.

Nếu không thương mình, bạn không thể thương người và cũng sẽ không thể yêu người. Nếu bản thân bạn không có lòng từ thì bạn cũng không thể giúp người khác phát triển nó.

18. Human potential is the same for all. Your feeling, “I am of no value”, is wrong. Absolutely wrong. You are deceiving yourself. We all have the power of thought – so what are you lacking? If you have willpower, then you can change anything. It is usually said that you are your own master.

Tiềm năng của con người tất cả đều như nhau. Bạn cảm thấy “tôi không có giá trị” là sai lầm, sai lầm tuyệt đối và bạn đang lừa dối chính mình. Tất cả chúng ta đều có khả năng tư duy. Vậy bạn đang thiếu cái gì? Nếu bạn có sức mạnh ý chí, bạn có thể thay đổi bất cứ cái gì. Người ta thường nói rằng bạn là đạo sư của chính mình.

19. We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person or nation is the happiness of humanity.

Chúng ta phải thừa nhận, rằng sự đau khổ của một người hay của một quốc gia là sự đau khổ của nhân loại; rằng hạnh phúc của một người hay của một quốc gia là hạnh phúc của nhân loại.

20. Through violence, you may ‘solve’ one problem, but you sow the seeds for another.

Bạn có thể giải quyết một vấn đề bằng bạo lực, nhưng bạn sẽ gieo rắc những hạt giống bất thiện đó cho người khác.

21. To conquer oneself is a greater victory than to conquer thousands in a battle.

Tự thắng mình là chiến thắng vĩ đại, hơn cả chiến thắng hàng ngàn quân địch trong một trận chiến.

22. There is a saying in Tibetan, “Tragedy should be utilized as a source of strength.” No matter what sort of difficulties, how painful experience is, if we lose our hope, that’s our real disaster.

Người Tây Tạng có một câu nói: “Bi kịch nên được tận dụng như là một nguồn sức mạnh.” Cho dù đó là khó khăn gì đi chăng nữa, sự trải qua khổ đau như thế nào, nếu mất hy vọng thì đó mới chính là thảm họa thật sự của chúng ta.

23. The creatures that inhabit this earth-be they human beings or animals-are here to contribute, each in its own particular way, to the beauty and prosperity of the world.

Các chúng sinh sống trên hành tinh này – dù là người hay vật, mỗi mỗi đều có cách đóng góp riêng của bản thân chúng để làm đẹp và làm giàu cho thế giới.

24. In our struggle for freedom, truth is the only weapon we possess.

Trong cuộc đấu tranh vì tự do của chúng ta, sự thật là vũ khi duy nhất chúng ta có.

Quần Anh chuyển ngữ


Newer news items:
Older news items:

Pháp Âm


PopUp MP3 Player (New Window)

Hình ảnh chùa Phúc Lâm - Biên Hòa

ĐÚC TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM MỪNG PHẬT ĐẢNGet the Flash Player to see this player.

TIN QUAN TÂM

Joomla 1.5 Featured Articles
By Quần Anh - email: quananh@chuaphuclam.com. All rights reserved.