Phật học - Triết Học

Phật Bà Quan Âm là... đàn ông

Bạn đọc: Có ý kiến khẳng định rằng Phật Bà Quan Âm là nam chứ không phải nữ. Xin ông cho biết có đúng như thế không. (Nguyễn Thị Hồng Nhung, TP HCM.

Read more...

 

Cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh không?

Phật giáo tin cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định.

Read more...

 
 

Vì sao tháng bảy mưa ngâu là thời điểm thích hợp để tu phước báo hiếu?

1. “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, câu kinh Kim Cang có nghĩa cần phải không trụ vào chỗ nào mới sinh ra tâm. Nhưng tiếp tục hỏi, vậy tâm thiện bố thí, làm phước được sinh ra từ đâu?

Read more...

 
 

Phật dạy về sự kỳ diệu của biết hổ thẹn

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo:  Này các Tỷ kheo, hai pháp này là pháp đen. Thế nào là hai ? Không tàm và không quý. Và này các Tỷ kheo, hai pháp này gọi là pháp trắng. Thế nào là hai ? Tàm và Quý.

Read more...

 
 

Phật giáo có chống lại việc hạn chế sinh đẻ không?

Theo Phật giáo, không có một lý do nào để nói rằng chúng ta có quyền tước đi mạng sống của những sinh vật khác.

Read more...

 
 

Nhà sư và bóng sắc

Người tu vượt qua sự mến mộ vấn vương luyến ái của người khác phái tuy chẳng dễ, cũng lắm trần ai nhưng vượt qua sự chấp thủ và luyến ái tự ngã, yêu thương chính mình mới thực sự vô vàn khó khăn…

Read more...

 
 

Phật dạy về đồng tiền hai mặt

Nếu đánh mất hiện tại thì sẽ đánh mất cuộc sống! Nếu ta quá ưu tư về quá khứ, quá lo nghĩ về tương lai, để luôn đắm chìm trong sự bất an, ta sẽ không có hạnh phúc, dù là người có nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh tiếng...

Read more...

 
 

Page 2 of 21

Pháp Âm


PopUp MP3 Player (New Window)

Hình ảnh chùa Phúc Lâm - Biên Hòa

TIN QUAN TÂM

Joomla 1.5 Featured Articles
By Quần Anh - email: quananh@chuaphuclam.com. All rights reserved.