Đến những ngày giỗ ông bà cha mẹ, Phật tử nên làm gì?

Hỏi: Đến những ngày giỗ ông bà cha mẹ, nếu không đủ duyên hay không có điều kiện mời chư Tăng Ni thì con cháu có thể tụng kinh tại nhà được không? Và nên tụng kinh nào là phù hợp? Nghi thức ra sao?

(NGỌC ANH, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Đáp:

Bạn Ngọc Anh thân mến!

Đến ngày giỗ ông bà cha mẹ mà không đủ duyên hay không có điều kiện mời chư Tăng Ni tụng kinh siêu độ thì con cháu trong nhà nên tụng kinh để cầu nguyện, báo hiếu. Thường thì vào đêm trước ngày giỗ, sau khi sắm lễ hương đèn hoa quả dâng cúng Phật và gia tiên, con cháu tập trung trước bàn thờ Phật tụng một biến kinh A Di Đà, theo như những chỉ dẫn của Nghi thức Cầu siêu trong kinh Nhật tụng. Bạn nên chọn kinh Nhật tụng tiếng Việt (tránh âm Hán-Việt) để vừa trì tụng và có thể hiểu nghĩa lý trong kinh.

Sang ngày hôm sau, đúng ngày giỗ, vào buổi trưa hoặc buổi tối, bạn sắm một mâm cỗ chay dâng cúng hương linh. Lễ phẩm thì tùy tâm, cốt là “lễ bạc mà lòng thành”, nên hạn chế đến thấp nhất rượu bia, vàng mã. Nếu không thuộc văn cúng, bạn có thể thành tâm khấn nguyện, rót nước, lễ lạy trước bàn thờ gia tiên thỉnh cầu chư hương linh thọ dụng, chứng minh cho sự hiếu thảo của con cháu là được.

Nếu bạn có thời gian thì trong ngày giỗ, tổ chức tụng kinh cầu siêu trước, kế đến cúng giỗ cùng trong một ngày lại càng hay.

Phật lực

Hỏi: Theo giáo lý Tịnh Độ tông, ngoài tự lực còn có tha lực (hay Phật lực, năng lực cứu độ của Phật A Di Đà). Vậy tha lực trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào? Một người tuy có làm ác nhưng lúc lâm chung niệm được 10 niệm với tâm chí thành, chí kính thì có được vãng sanh không? Nếu thành tựu vãng sanh là do duyên lành từ kiếp trước hay do Đức Phật A Di Đà cứu độ? 

(ĐẶNG VĂN CƯỜNG, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Đáp:

Bạn Đặng Văn Cường thân mến! 

Giáo điển Tịnh Độ tông tuy có đề cập đến tha lực, tức năng lực cứu độ của Phật A Di Đà và chư Thánh chúng trong việc tiếp dẫn thần thức vãng sanh Cực lạc nhưng chính yếu vẫn chú trọng vào tự lực của các hành giả. Tự lực sẽ “cảm ứng đạo giao nan tư nghì” với tha lực trong bản nguyện của Phật A Đi Đà. Do vậy, nếu chúng ta không vun bồi Tín-Nguyện-Hạnh để đạt đến ngưỡng “giao cảm” với tha lực thì không dễ dàng được tiếp độ. 

Một người tuy có làm ác nhưng lúc lâm chung niệm được 10 niệm (Nam mô A Di Đà Phật) với tâm chí thành, chí kính thì chắc chắn được vãng sanh. Tuy nhiên, trong thực tế, chẳng phải dễ dàng để đạt được điều ấy nếu người đó không chuyên tâm niệm Phật thuần thục lúc sinh tiền. 

Trong Phật giáo, vạn pháp đều được nhìn nhận qua lăng kính Duyên khởi. Không có pháp nào phát sinh, tồn tại hay hoại diệt một cách độc lập, chỉ do một nguyên nhân duy nhất mà chúng tương quan tương duyên mật thiết với nhau, không thể tách rời. Do đó, sự vãng sanh (đới nghiệp) được thành tựu cũng không ngoài quy luật Duyên khởi bao gồm các duyên như căn lành của vị ấy trong quá khứ, nỗ lực tu tập của vị ấy trong hiện tại, được chư Tăng và đạo hữu hộ niệm lúc lâm chung, được Phật A Di Đà và chư Thánh chúng tiếp độ v.v…

Như Nhiên - Quảng Tánh

Pháp Âm


PopUp MP3 Player (New Window)

Hình ảnh chùa Phúc Lâm - Biên Hòa

ĐÚC TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM MỪNG PHẬT ĐẢNGet the Flash Player to see this player.

TIN QUAN TÂM

Joomla 1.5 Featured Articles
By Quần Anh - email: quananh@chuaphuclam.com. All rights reserved.