Bí thư huyện Tuy An huy động chính quyền huyện xã "trục xuất" trụ trì vì muốn né trách nhiệm?

Sau khi ông Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Tuy An Lê Hoàng Sang chỉ đạo cả bộ máy chính quyền và các đoàn thể huyện xã theo chân "ban trị Sư" GHPGVN tỉnh Phú Yên trục xuất trụ trì chùa Thanh Lương vì tội... có công chấn hưng chùa, dư luận đặt dấu hỏi: phải chăng ông muốn né trách nhiệm liên đới đối với những vi phạm "có hệ thống" - nếu có - của thầy Quảng Ngộ?

Trong Thông báo số 301/TB-UBND, ngày 20/11/2012, ông Lê Hoàng Sang cho rằng "thời gian vừa qua, ông Đặng Văn Thìn, pháp danh Thích Quảng Ngộ, trụ trì chùa Thanh Lương đã có nhiều vi phạm pháp luật như: Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật tài nguyên khoáng sản, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 22/CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ; vi phạm Hiến chương GHPGVN."

Theo ông Chủ tịch huyện, "hầu hết các vi phạm đó đều có hệ thống", như: tự ý tháo dỡ cổng Tam quan và tường rào để xây dựng mương thoát nước, đào ao trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nhà chùa mà không xin phép chính quyền, xây dựng điện thờ Quán Âm không có giấy phép, tự ý chuyển nhượng quyền sự dụng đất, tổ chức lễ hội không đúng nội dung chương trình đã đăng ký, được duyệt.

Có vẻ như ông Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đã "quên" hay "cố tình quên" công văn số 398/UBND ngày 14/04/2009 do chính ông khi đó là Phó Chủ tịch huyện ký.

Trong công văn này, ông nói rõ: "Xét thấy nhu cầu xin phép xây dựng Điện thờ Quan Âm Nam Hải chùa Thanh Lương không ảnh hưởng đến mỹ quan chung của khu vực. Nay UBND huyện Tuy An chuyển toàn bộ hồ sơ lên UBND tỉnh Phú Yên qua Ban Tôn giáo tỉnh xem xét và cấp phép theo thẩm quyền để chùa Thanh Lương thực hiện."

Công văn số 398/UBND của UBND huyện Tuy An

đề nghị UBND tỉnh Phú Yên cho phép chùa Thanh Lương xây điện thờ Quan Âm

Theo thầy Thích Quảng Ngộ, sau khi nhận được công văn của UBND huyện, thầy đã mang toàn bộ hồ sơ xin phép xây dựng điện thờ Quan Âm Nam Hải lên nộp cho Ban Tôn giáo tỉnh, nhưng nhân viên văn phòng ở đây không chịu nhận hồ sơ mà yêu cầu thầy nộp cho Văn phòng Tỉnh hội PG Phú Yên để Ban Trị sự có ý kiến chuyển qua cho Ban Tôn giáo tỉnh, để rồi sau khi thầy Quảng Ngộ nộp hồ sơ cho Văn phòng Tỉnh hội, Ban Trị sự bất chấp pháp luật, đã ngâm hồ sơ này từ đó đến nay không trả lời có chuyển hay không chuyển, cho hay không cho chùa Thanh Lương xây điện thờ này.

Trong khi đó, khoản 2, điều 36, Nghị định 22/2005/NĐ-CP (Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo) của Chính phủ quy định: "... Những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cùng cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân và trả lời tổ chức tôn giáo...".

Và khoản 3, điều 29 Nghị định này cũng quy định: "... Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng cho cơ sở tôn giáo...".

Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Tuy An Lê Hoàng Sang chỉ đạo

cả bộ máy chính quyền và các đoàn thể huyện xã theo chân "ban trị Sư" GHPGVN tỉnh Phú Yên

trục xuất trụ trì chùa Thanh Lương vì tội... có công chấn hưng chùa

Hơn nữa, trong Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ, và Luật Xây dựng, không có bất kỳ điều khoản nào quy định việc xin phép trùng tu, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các cơ sở thờ tự phải thông qua các cấp giáo hội. Vậy thì vì sao Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên lại yêu cầu thầy Quảng Ngộ phải nộp hồ sơ xin phép xây điện thờ này cho Văn phòng Tỉnh hội? Trong khi đó, với thủ tục hành chánh một cửa một dấu hiện nay, trách nhiệm lấy ý kiến từ Ban Trị sự - nếu thấy cần thiết - và các cơ quan ban ngành hữu quan là của Ban Tôn giáo, sao lại là việc của thầy Quảng Ngộ?

Đến đây, có lẽ ông Chủ tịch huyện đã hiểu tổ chức hay cá nhân nào vi phạm pháp luật: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, Ban Tôn giáo tỉnh (thời ông Trần Hoa làm trưởng ban) hay thầy Quảng Ngộ? và vì sao thầy Quảng Ngộ phải xây dựng điện thờ Quan Âm Nam Hải không phép khi đã có hồ sơ xin phép hợp lệ theo quy định của pháp luật?

Không ai khác hơn chính là một vài chức sắc mượn danh giáo hội lộng quyền, bất chấp những quy định pháp luật, ém nhẹm hồ sơ xin xây dựng của thầy Quảng Ngộ nhằm trả thù việc phật tử chùa Thanh Lương không chịu giao tượng Phật bà "hiện linh" để họ trao đổi.

Trụ trì "tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất" để mở rộng diện tích ngôi Tam Bảo,

được UBND huyện Tuy An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật?

Về vấn đề "tự ý chuyển nhượng quyền sự dụng đất", điều 41, Nội quy Tăng sự GHPGVN quy định: "Trụ trì là người thay mặt Giáo hội quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở Tự, Viện theo đúng Chánh pháp, Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Về mặt luật pháp, trụ trì là người chủ hộ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động Phật sự tại cơ sở Tự, Viện."

Thầy Quảng Ngộ là trụ trì hợp pháp, "là người thay mặt Giáo hội quản lý, điều hành các hoạt động" của chùa Thanh Lương, "tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất" để mở rộng diện tích ngôi Tam Bảo, được UBND huyện Tuy An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Số bìa: AD 166201; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 001506) chẳng nhẽ là vi phạm pháp luật về đất đai?

Nếu vi phạm pháp luật sao UBND huyện lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thầy Quảng Ngộ? Hóa ra UBND huyện Tuy An vi phạm những quy định về quản lý đất đai khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người "tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất" à?

"Từ khi về trù trì chùa Thanh Lương đến nay, Thích Quảng Ngộ đã cùng với đạo hữu

chùa chăm lo ổn định công việc phật sự, tu sửa, xây dựng chùa ngày càng khang trang,

góp phần vào sự phát triển Giáo hội tỉnh nhà." - UNBD huyện Tuy An nhận xét.

Còn về việc "tự ý tháo dỡ cổng Tam quan và tường rào để xây dựng mương thoát nước, đào ao trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nhà chùa mà không xin phép chính quyền", mà ông Chủ tịch huyện nêu ra, chỉ là những vi phạm về hành chính trong lĩnh vực xây dựng cơ sở thờ tự.

Nếu những vi phạm này được coi là một trọng tội để phế chức trụ trì và khai trừ khỏi giáo hội thì có lẽ không riêng gì thầy Quảng Ngộ, mà còn rất nhiều tăng ni trụ trì khác trong cả nước vì thiếu am hiểu những quy định về xây dựng, có hành vi vi phạm tương tự đã phải chịu chung số phận như vậy. Nhưng trên thực tế, từ khi GHPGVN thành lập năm 1981 đến nay, chưa từng có vị tăng ni nào bị giáo hội "khai tử" vì tội như thế cả.

Và nếu ông Chủ tịch (ảnh phải) cho rằng những vi phạm này của thầy Quảng Ngộ cần phải bị phế chức trụ trì, khai trừ khỏi giáo hội và trục xuất khỏi chùa, thì trước tiên cần phải xem xét trách nhiệm liên đới của ông trong "các vi phạm có hệ thống" này.

Bởi vì vào thời điểm đó, với cương vị là Phó Chủ tịch huyện phụ trách về đất đai, xây dựng, ông đã lơ là, buông lỏng, thiếu trách nhiệm và thiếu sự chỉ đạo sâu sát trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng để cho các công trình "vi phạm" này đến nay đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng, được UBND huyện Tuy An đánh giá cao như sau: "Từ khi về trù trì chùa Thanh Lương đến nay, Thích Quảng Ngộ đã cùng với đạo hữu chùa chăm lo ổn định công việc phật sự, tu sửa, xây dựng chùa ngày càng khang trang, góp phần vào sự phát triển Giáo hội tỉnh nhà." (Trích Thông báo số 204/TB-UBND ngày 20/08/2012 của UBND huyện Tuy An về ý kiến kết luận của đ/c Đặng Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sáng ngày 15/08/2012, thảo luận giải quyết một số sự việc liên quan đến chùa Thanh Lương, xã An Chấn).

Bên cạnh đó, ông Chủ tịch còn nhận định rằng những vi phạm về hành chính trong xây dựng của thầy Quảng Ngộ là "có hệ thống". "Có hệ thống" thì tại sao UBND tỉnh lại có công văn số 2218/UBND-VX, chấp thuận việc Đại đức Thích Quảng Ngộ xây dựng chánh điện chùa Thanh Lương? và ngày 07/9/2012, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cũng đã cấp Giấy phép xây dựng số 49/GPXD cho phép thầy xây dựng công trình này?

"Vi phạm có hệ thống" thì tại sao UBND tỉnh và SXD tỉnh Phú Yên cấp phép cho thầy Quảng Ngộ xây dựng chính điện?


Trái lại, một việc làm vô nguyên tắc, không dựa trên bất kỳ quy định nào của pháp luật, của hiến chương cũng như các quy định khác của giáo hội, xem thường văn bản của các cơ quan nhà nước thẩm quyền của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên khi ngang nhiên ra Thông báo số 111/PGPY/VP ngày 28/8/2012 và số 113/PGPY/VP ngày 04/9/2012, đình chỉ việc xây dựng chính điện chùa Thanh Lương với lý do vu vơ: "nội bộ chùa đang có sự bất ổn định", thì sao không thấy ông Chủ Tịch huyện có ý kiến về vấn đề này? "Nội bộ chùa bất ổn định" thì phật tử còn lòng dạ nào mà phát tâm công đức cúng dường tiền của để thầy Quảng Ngộ đang tiến hành thi công xây dựng chánh điện được?

Thông báo số 111/PGPY/VP ngày 28/8/2012

đình chỉ việc xây dựng chính điện chùa Thanh Lương của "ban trị Sư" GHPGVN tỉnh Phú Yên

Ngoài ra, trong thông báo, ông Bí thư kiêm Chủ tịch huyện còn nêu ra việc có đơn thư tố cáo thầy Quảng Ngộ cưỡng hiếp bà Lương Thị Bảy, 56 tuổi, người đáng tuổi mẹ thầy. Đây là vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự. Đúng ra, ông Chủ tịch phải chỉ đạo cho cơ quan an ninh điều tra dứt điểm việc tố cáo này và công bố cho mọi người biết có hay không việc thầy Quảng Ngộ hiếp dâm bà này. Nếu có thì truy tố thầy Quảng Ngộ ra trước pháp luật. Nếu không thì phải bắt bà Bảy bồi thường danh dự cho thầy Quảng Ngộ.

Đằng này, ông Chủ tịch huyện coi đây như là một cái cớ để cho rằng "ông Đặng Văn Thìn có những việc làm không tròn đạo hạnh" nên phải khai trừ, trục xuất khỏi chùa Thanh Lương. Trong khi đó, trong công văn 188/BTG-HCTH, ngày 07/9/2012, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên nhận định: "đây là đơn tố cáo có nội dung phức tạp, nhưng không rõ ràng, thời gian quá lâu và không có chứng cứ."

Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên nhận định việc tố cáo của bà Bảy là "không rõ ràng, thời gian quá lâu và không có chứng cứ."

Với những phân tích trên, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh Phú Yên căn cứ tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, xem xét trách nhiệm liên đới của ông Lê Hoàng Sang, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Tuy An, đối với "những vi phạm có hệ thống" về lĩnh vực xây dựng - nếu có - của thầy Thích Quảng Ngộ, trụ trì chùa Thanh Lương, đồng thời xem xét, xử lý sự vụ này một cách khách quan để tránh oan sai đáng tiếc cho một tu sĩ Phật giáo tuổi đời còn trẻ, có công "góp phần vào sự phát triển Giáo hội tỉnh nhà"  - vốn là nạn nhân của một cuộc "buôn thần bán thánh" của vài chức sắc trong "ban trị Sư" GHPGVN tỉnh Phú Yên.

Quần Anh


Newer news items:
Older news items:

Pháp Âm


PopUp MP3 Player (New Window)

Hình ảnh chùa Phúc Lâm - Biên Hòa

ĐÚC TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM MỪNG PHẬT ĐẢNGet the Flash Player to see this player.

TIN QUAN TÂM

Joomla 1.5 Featured Articles
By Quần Anh - email: quananh@chuaphuclam.com. All rights reserved.